• FOTO: Amund Hestsveen

Kjempeløft for Hydramarine

Denne monsterkrana til 75 millioner kroner har ført til at kristiansandsbedriften Hydramarine nærmest har doblet arbeidsstokken på ett år.