• FOTO: Vegard Damsgaard

Feieaksjonen i gang

Ingeniørvesenet har hast med å få feid over Kristiansand til 17. mai.