• FOR MILD: Dommen til Erling Havnå fra Arendal er for mild. Det mener Riksadvokaten som har bestemt seg for å anke straffeutmålingen. FOTO: Arkivfoto

Riksadvokaten vil ha strengere Havnå-dom

Erling Havnå er dømt til 17-års fengsel for NOKAS-ranet og ranet av Postens brevsenter i 2003.