Bilistene slipper å betale regningen

Regningen for Meisters bomsprengning og tabber blir ikke sendt videre til bilistene i form av forlenget bomperiode eller høyere bomavgift.