- Vi skal bygge 150 boliger

— Innen 2010 skal Kristiansand kommune bygge 150 nye kommunale boliger, sier helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.