Slagsmål ved asylmottak

Melding om trusler med kniv og andre våpen.