• FOTO: Jon Danielsen

108 barn får midlertidig barnehage

Fire midlertidige barnehager skaffer plass til 108 barn med lovfestet rett til barnehageplass.