• DØDE: Så langt har Terje Hobbesland mistet 30 sauer bare i år - som blant annet disse to. Han mener de er tatt av ulv og gaupe. FOTO: Privat

Har mistet 30 sauer - så langt

Sauebonde Terje Hobbesland i Audnedal har mistet over 30 sauer så langt i år — tatt av rovdyr. Natt til tirsdag fant han to nye sauer som var halvt oppspist av ulv.