LINDESNES: — Forurensingen var ikke så lett synlig, men det som var mest påtagelig, var at det gikk an å lukte forurensingen, selv om det var flere kilometer fra antatt utslippspunkt, sier skogbrukssjef Svein Lysestøl til Lindesnes avis.

Anmeldt

Ifølge lensmann Dag Helge Engeland ved Lindesnes lensmannskontor, er det landbrukskontoret i kommunen som har anmeldt den mulige miljøkriminaliteten til politiet.

— I korte trekk er en person mistenkt for å ha gjort utslipp av gjødsel i Erseidbekken som renner ned til Audna. Det er foretatt avhør av mistenkte samt flere vitner, opplyser Engeland til fvn.no.

Det var 24. mai i år at kommunen fikk tips om at det luktet stramt av gjødsel fra Erseidbekken. Et team fra kommunen rykket ut og kunne konstatere at det var betydelige forurensning i bekken. Det ble påvist både nitrogen og fosfor.

– Slike hendelser er særdeles uønsket i sjøørretbekker. Dessuten er dette en tilløpsbekk til Audnaelva, sier Lysestøl til Lindesnes.

Sunket én meter

Politiet startet etterforskning av saken. Det ble oppdaget at nivået i gjødsellageret til den mistenkte bonden hadde sunket med én meter. Det savnede gjødselet er beregnet til omkring 400 kubikkmeter. Driveren av gården hevdet at han hadde spredt dyremøkka på jordene. Kommunen mente det ikke var mulig.

– Eiendommen har ikke engang så mye dyrket mark at en kunne spredd ut denne mengden om en hadde tatt i bruk all dyrket mark, står det i anmeldelsen ifølge avisen.

Fvn.no har vært i kontakt med politijurist Berit Woxen. Hun har ennå ikke tatt stilling til om det skal reises sak mot den mistenkte bonden.