Sørlendinger kolliderer stadig oftere

Stadig flere kolliderer i trafikken. I fjor skjedde det 28 ganger daglig i Vest-Agder.