• VIL BEHOLDE: Jarle Thorkildsen ved Naturexpo ønsker å beholde skjelettet til ulven så det kan brukes til utstillinger. FOTO: Jon Anders Skau

Froland-ulven flådd på Odderøya

Kun hodet skal stoppes ut.