• Valgfritt: På Sørlandet sykehus kan de som vil bruke hijaben som en del av uniformen. FOTO: Martine Haug Nysether

Sørlandet sykehus har hijab

For noen år siden innførte sykehuset hijab, fordi de så et behov hos de ansatte.