• Bildet viser en del av beslagene som er gjort etter ransakelse hos gjerningsmannen i Sandnes. FOTO: Politiet i Valle og Bykle

Eier du noe av dette?

Garasjeraidet i Brokke er oppklart, men store mengder tyvegods er ikke meldt savnet av eierne.