• FRYKTER FUSJON: Et flertall av dekanene ved Universitetet går mot planene om å fusjonere UiA med Høgskolen i Telemark. De frykter et byråkratisk universitet med sju studiesteder mellom Kristiansand og Drammen. Dekanene som nå sier nei er (fra venstre): Jan Oddvar Skisland, fakultet for kunstfag, Stephen Seiler, fakultet for helse- og idrettsfag, Ernst Håkon Jahr, fakultet for humaniora og pedagogikk og Birte Simonsen, avdeling for lærerutdanning. Sigbjørn Sødal ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap var ikke til stede. FOTO: Kjetil Reite

Kraftig oppgjør med UiA-rektors fusjonsplaner

Fem av dekanene ved UiA går hardt ut mot planene om å fusjonere med Høgskolen i Telemark. De mener en fusjon vil bety dårligere økonomi, mer byråkrati og lavere faglig nivå.