• BLANT SØKERNE: Leif Nilsen har hatt sjøboden her til høyre på Kjære brygge siden 1948, nå har han søkt om å få bruke den til overnatting. I rekka til venstre ligger 13 boder til, alle eid av Nilsens slektninger, og de fleste bygd tidlig på 90-tallet. Selv sover han i Colin Archer-skøyta, mens barn og barnebarn bor i boden. FOTO: Vegard Damsgaard

- Om de kastet meg i kasjotten, hadde jeg ikke gjort så mye av det

Bare 16 sjøbodeiere på Flekkerøy har søkt om overnatting, alle med kurante boder. Leif Nilsen mener mange av de øvrige 400 dropper søknad i ren protest.