• Arne Voll, Gjensidige.

Flere bilulykker i Vest-Agder i ferien

Vest-Agder opplever en økning av bilulykker i feriemånedene, en av grunnene kan være det store antall turister i landsdelen.