• FOTO: Kjartan Bjelland

240 millioner ekstra til Sørlandet sykehus

Torsdag vedtar styret i Helse Sør-Øst å gi Sørlandet sykehus 240 millioner kroner mer enn hittil. Dette skal brukes til nytt bygg for psykiatri og rehabilitering.