Meteoritter eller nødraketter i Skagerrak?

Oransje lys sett i Skagerrak. 10-12 varslet politiet. Tre-fire skip varslet hovedredningssentralen.