- Det er så mye jeg kunne skrevet

"Mor" i Start, Aud Karin Holberg, var en av dem som benyttet Starts kondolanseprotokoll på Sør Arena fredag.