• ANSETTER FLERE POLITIFOLK: Men Agder-politimester Kirsten Lindeberg mener politidistriktet fortsatt er underbemannet i forhold til oppgaver og befolkningsvekst. FOTO: Lars Hoen

Renn av søkere til få politistillinger

161 politifolk fra hele landet har søkt seks nye stillinger i Agder-politiet. Stillingene var tiltenkt nyutdannede i ledighetskø, men kan nå bli besatt av folk med lang ansiennitet.