Klar til å forkaste politiets prioriteringsliste

Politiet kan ikke droppe etterforskning av forbrytelser Riksadvokaten har pålagt å prioritere. I så fall griper førstestatsadvokat Erik Erland Holmen inn.