Redde beboere fryktet skyting i nabolaget

Naboene hørte skyting med gevær fra nabotomten.