Ut og inn av fengsel

En 30-åring slapp ut fra soning 28. februar. Nå er han bak murene igjen.