Sikrere fremtid for små kommuner etter VAE-løsning