GRIMSTAD: Jenta, som var 18 år da hun kjørte sin venninne inn i døden, ble dømt på alle tiltalepunkter. Dommen ble avsagt i Sand herredsrett i går. Det er bare domsslutningen som er offentliggjort og rettens vurdering blir først frigitt når den 19 år gamle dømte jenta har lest denne.Tiltaltes forsvarer Tore Ihlebæk ba retten om at den 19 år gamle jenta måtte få slippe fengsel, fordi dette ville ramme henne uforholdsmessig hardt. Ihlebæk ønsker ikke å kommentere dommen før han har lest domspremissene og snakket med sin klient.Aktor Trygve Johnsen var i retten enig i at den 19 år gamle jenta er blitt straffet for livet, men viste til allmennpreventive hensyn da han la ned påstand om 120 dagers fengsel. Heller ikke Johnsen var i går orientert om dommen og vil vente med å kommentere denne.Under rettssaken reiste moren til Eva Jeanett Thaule, Grethe Thaule, skarp kritikk mot retten fordi 19-åringen fikk forklare seg bak lukkede dører. Hun var svært bitter fordi aktor ikke fortalte retten om hennes ønske om å være tilstede under denne forklaringen.Politiinspektør Trygve Johnsen sier til Fædrelandsvennen at han hadde et berettiget håp om at den tiltalte 19-åringen skulle forklare seg mer utfyllende for retten uten tilhørere. Han legger til at det ikke fremkom noe nytt under hennes forklaring.Grethe Thaule har ventet i spenning på utfallet av rettssaken. Hun har håpet at rettssaken og den påfølgende dommen skal bli vendepunktet i sorgprosessen.— 120 dagers fengsel? Det var enda godt. Jeg fryktet at straffen skulle bli lavere. De som kjører uten førerkort og alt for fort må ta ansvaret. Det må bli slutt på at retten synes synd på de som kjører ulovlig og forårsaker andres død. 120 dagers fengsel er ikke mye for et liv, sier Grethe Thaule, som sitter igjen alene med tre døtre etter at mannen døde i romjula.Hun mistet datteren 5. juli i fjor. To dager etter den tragiske ulykken på E 18 ved Strubru, nær Rykene. Eva Jeanett Thaule og hennes jevngamle venninne var på vei til byen i Thaules bil. Begge hadde drukket noe alkohol. Farten var trolig oppe i 120 km/t. Venninnen hadde ikke førerkort.Bilen begynte å vingle, fikk skrens og traff autovernet. Eva Jeanett Thaule ble kastet ut av bilen og pådro seg store hodeskader. Sjåføren ble fraktet til sykehus, men en polititabbe førte til at det ikke ble tatt blodprøve av henne. Hun fortalte også politiet og andre at det var Eva Jeanett Thaule som hadde kjørt.Løgnen ble avslørt da en ung gutt som også var med i bilen ikke lenger klarte å holde på hemmeligheten.