MANDAL: — Vi skjønner rett og slett ikke hvorfor bygningsrådet har vedtatt at campingplassen må bort, sier grunneier Bjørge Ruud til Fædrelandsvennen.Da bygningsrådet nylig behandlet planene om det nye luksusanlegget med ferieleiligheter på Mones gård, vedtok de i samme slengen å legge ned campingplassen som har eksistert i 42 år. Nå protesterer eierne heftig på vedtaket.- Turisme er et satsingsområde i Mandal kommune. Det nye feriesenteret er en utvidelse av turistnæringen, men hvis campingdriften legges ned vil antallet turister bli redusert i istedenfor å øke, fortsetter Ruud.I et brev til Mandal kommune ber han nå om at vedtaket gjøres om slik at folk fortsatt kan feriere i campingvogn på Mones. Campingplassen som ligger helt nede i vannkanten er svært populær. Mange har feriert her i årevis, og Ruud forteller om lange ventelister for å sikre seg en plass. I dag står det mellom 30 og 40 vogner der. De fleste bruker dem året rundt.- Vi ønsker muligheten til å beholde og eventuelt ruste opp campingplassen, selv om det bygges ferieleiligheter ved siden av. Jeg har forståelse for at størrelsen kanskje bør reduseres, men ser ikke noen grunn til å låse mulighetene for videre drift allerede nå, sier Ruud.Han er selv med på utbyggingen av det nye anlegget, men har likevel ikke uten videre lyst til å kvitte seg med en veldrevet campingplass.I vedtaket fra bygningsrådet heter det at det er en forutsetning for den utbyggingen som det legges opp til, at eksisterende campingplass som ligger i regulert friområde blir avviklet når utbyggingen starter.Plassen leies nå ut til Mandal Caravanklubb som står for driften. Anlegget som skal bygges vil inneholde minst 20 terrasseleiligheter på 100 kvadratmeter. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 50 millioner kroner. Leilighetskomplekset er planlagt mellom campingplassen og Mones vertshus.Opprinnelig er området regulert for små tradisjonelle campinghytter med felles toalettanlegg. Men prosjektgruppen mener denne formen for turisme har utspilt sin rolle. I tillegg til 20 større terrasseleiligheter, er det planlagt seks mindre leiligheter i sjøbodstil.Firmaet og grunneier skal ikke selv stå for bygging og salg av feriehuskonseptet. I stedet har de tenkt å selge hele prosjektet som ferdig pakke til investorer, entreprenører eller eventuelt en hotellkjede.