Agdersykehusene behandler flere pasienter billigere