Sønnen (42) sa først at foreldrene var på tur. Så tilsto han å ha drept dem.