Driftsleder Christine Mikalsen og daglig leder Trond Rafoss i  Landbasert Akvakultur Norge ved pumpeanlegget som henter sjøvann fra 100 meters dyp. Driftsleder Christine Mikalsen og daglig leder Trond Rafoss i Landbasert Akvakultur Norge ved pumpeanlegget som henter sjøvann fra 100 meters dyp. Foto: Torbjørn Witzøe

Ny marin satsing på Sørlandet