Forventer flere innleggelser i disse aldersgruppene