VENNESLA: Rundkjøringen som har kostet 34 millioner kroner skal gi bedre trafikkflyt inn og ut av sentrum og tilhørende boligområder. Det er også bygd en ny gang- og sykkelvei.

I deler av byggeperioden har den nordre innkjøringen til Sentrumsveien vært stengt. Fylkesvei 405 som er hovedfartsåren gjennom Vennesla har vært åpen under hele byggeperioden, men har tidvis vært innsnevring og lysregulert.

Rundkjøringen er finansiert gjennom rekkefølgekrav i forbindelse med den storstilte utbyggingen som foregår nord i sentrum. Vennesla kommune har forskuttert kostnadene, og vil på sikt få tilbake deler av investeringene fra utbyggere av boligblokker og forretningsbygg.

Fylkesordfører Arne Thomassen og Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen deltar sammen med prosjektleder Steinar Jakobsen og entreprenør Repstad Anlegg under åpningen som er klokka ni om morgenen.

Kommunen har samtidig oppgrader teknisk infrastruktur som belysning, overvannssystem og vann- og avløpssystemer på stedet.

Den nye rundkjøringen sett i fugleperspektiv. Foto: Jo Vegard Aardal, Agder fylkeskommune