Slik kan ansatte i skoler og barnehager unngå fritidskarantene