• STORBRANN: Huset står, takket være naboene. Det fokuserer Martha Mollestad og Thomas Rosseland på, men de synes det er tøft å gå i ruinene etter uthuset og se alt som er ødelagt. FOTO: Tore André Baardsen

Takker naboene for at huset står

Martha Mollestad og Thomas Rosseland takker naboene for at både stabbur og våningshus fra 1700-tallet står, etter storbrannen på Mollestad gård.