• BLIR HENTET I TAXI: Fylkesrådmannen i Vest-Agder må be politikerne kutte ut bevilgninger til gode fellesskapsformål på grunn av de store utgiftene til skoleskyss. FOTO: Kjartan Bjelland

Elever tar taxi for 40 mill. kroner

På seks år er utgiftene til skoleskyss med drosje fordoblet i Vest-Agder. Elever med to bosteder fordi foreldrene er skilt, er blant årsakene som sender utgiftene i taket.