• River internatet: Det gamle internatet fra 1937 har hatt sin tid, og denne troikaen på Søgne videregående skole ser fram til å få det erstattet med et nytt funksjonelt bygg for undervisning i blant annet design og håndverk. Fra venstre konstituert rektor Tor Arne Eilertsen, elevrådsleder Habiba Elisabeth Stray og lærer Tor Magnesen. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

River og bygger nytt for 200 millioner

Ny stor ridehall, nytt atrium, nye teoribygg og nye verksteder: Søgne videregående skole vil vokse og skaffe seg flere elever.