• Fra venstre styrerepresentant fra brukerutvalget, Guro Smith-Tønnessen, direktør Jan-Roger Olsen fagdirekter Per Engstrand og styreleder Camilla Dunsæd.

Kan ikke forklare høyere dødelighet