• KOSTBART: Det nye rådhuskvartalet skal romme 400 kommuneansatte, og koster 515 millioner kroner. Store overskridelser knytter seg blant annet til bevaring av fasaden og branntårnet. FOTO: Torstein Øen

Rådhuskvartalet blir 70 millioner dyrere

Rådhuskvartalet i Kristiansand blir 70 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Kommunens ekstraregning er på 40 millioner.