• SPRENGT: Lillesand kommune ønsker en redegjørelse for sprengningsarbeidet på denne tomta på Gaupemyr. FOTO: Hans Jacob Brekke

Krever svar om sprengning

Lillesand kommune oppdaget tilfeldig at det var foretatt sprengning under planeringsarbeidet av veikro-tomta på Gaupemyr.