• Skal utvikle næringslivet: Prosjektleder i Node, Kjell O. Johannessen, UiA-rektor Torunn Lauvdal og regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen, forteller om hva Sørlandsutvalget gjør for å utvikle næringslivet i landsdelen. Infrastruktur og profilering er noe av det som står på dagsorden. FOTO: Jon Anders Skau

– Det er flaut, og det er pinlig

Etter ett år i arbeid forteller Sørlandsutvalget om hva de gjør for å utvikle næringslivet i landsdelen.