• KNUST: Slik så ruta ut da bussen kjørte mot Kristiansand. FOTO: Charlotte Thorsen

Kjørte med knust bussrute

Med knust bussrute kjørte bussen til Kristiansand med bussen full av glasskår.