• VIL ENDRE: Svein Harberg fra Aust-Agder er Høyres tros- og livssynspolitiske talsmann. Han vil frata kirken vigselsrett. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vil frata kirken vigselsrett

Svein Harberg vil fjerne retten kirken og alle andre trossamfunn har til å vigsle personer i Norge.