Byggenytt fra Vennesla

Karin Reinertsen fikk ikke lov å fradele tomt, men Tove Marie Aukland fikk lov å dele to tomter. Her er mer byggenytt fra Vennesla kommune.