Tatt i 148 km/t på E 18

UP med storfangst i påsketrafikken.