• FUNGERER IKKE: Da Karuss skole sto ferdig i 2001, var såkalt naturlig ventilasjon det store. Det har vist seg å ikke fungere. Rektor Hallvard Auestad er glad for at kommunen nå vil oppgradere skolen, selv om det kan ta fire år. Investeringen fører til at investeringer på andre skoler blir utsatt. FOTO: Torstein Øen

Må investere 30 mill. i 12 år gammel skole

Karuss skole stod ny for 12 år siden. Nå må kommunen bruke 30 millioner på nytt ventilasjonsanlegg.