• STOR UTVIDELSE: Det planlagte tilbygget ser vi her til venstre på tegningen. Dagens senter vil bli en god del ombygd, først og fremst i andre etasje. Foran ser vi nye parkeringsplasser i "buen" ut mot riksveien. KILDE: AMB ARKITEKTER FOTO: Martin Alvares

Utvider og moderniserer

Lillesand Senter skal både utvides og moderniseres. Og det skal bli langt penere utearealer enn i dag. I tillegg blir det godt om parkeringsplasser.