Tilstår vold og kidnapping

To unge menn fra Kristiansand har nå tilstått vold og trusler. Den ene har også erkjent frihetsberøvelse.