• Søgnes ordfører Åse R. Severinsen tar mobbedommen til følge. FOTO: Lars Hoen

- Dette vil få kjempebetydning for arbeidet mot mobbing

Det er ennå ikke klart om Søgne kommune vil anke dommen.