• KREVDE SVAR: Aps gruppeleder Solveig Kjelland Larsen ville vite hvorfor ikke en nordlig trase vil bli utredet. Hun fikk til svar av prosjektleder Nils Ragnar Tvedt (t.h.) at politikerne kan kreve det hvis de ønsker. FOTO: Henrik Ihme

Presset hardt for E 39-trasé

Veivesenet ønsker ikke å utrede en alternativ E 39-trasé over heia nord i Søgne. Aps gruppeleder Solveig Kjelland Larsen krevde onsdag forklaring fra veivesenets prosjektleder.