Sykehuset merker økt pågang etter syntetisk rus

På Sørlandet sykehus får de inn stadig flere ungdommer etter bruk av syntetisk rus.