Løser barnehage-krisen

Bystyret i Mandal oppretter en rekke nye barnehageplasser for å løse krisen med for få plasser.